Protsentülesandeid.

1. Arv a moodustab arvust b 80%. Arv c moodustab arvust a 30%. Leia ülejäänud arvud, kui

a) a = 64 b) b = 120 c) c = 9

 

2. Mitu protsenti moodustab arv a arvust b, kui arv b on arvust a 25% võrra suurem?

 

3. Ristküliku küljed on 10 ja 12 cm. Mitme protsendi võrra suureneb ristküliku pindala, kui

a) laiust suurendada 20% võrra ja pikkust suurendada 2 cm võrra

 

b) laiust suurendada 140% võrra ja pikkust suurendada 150% võrra?

 

4. Eno luges päevaga läbi 1,5 korda rohkem lehekülgi kui Palle. Mitme protsendi võrra luges Palle vähem lehekülgi kui Eno?

 

5. Mitu protsenti moodustab a) arv arvust 15; b) arv arvust ; c) arv 10 arvust ?

 

6. Kui arve a ja b suurendati kumbagi 10%, mitu protsenti suurenes siis korrutis ab?

 

7. Kui arve x ja y vähendati mõlemat 25% võrra, mitme protsendi võrra vähenes siis murru väärtus?