Ülesanded kõikidele tehetele murdarvudega.

1. Arvuta.

17325 : 21 + 39312 : 84 =

2,54 × 12 + 4 × 5,13 =

54,45 : 45 - 11,31 : 0,87 =

14,9 × 0,98 - 4,1 × 2,18 =

2. Arvuta avaldise (a + b) × c väärtus, kui

a)

b)

3. Lahenda võrrand.

4. Arvuta.

5. Arvuta avaldise väärtus, kui a) x = 3; b) x = 1,5; c) x = 0,1; d) x = 7.

 

6. Ülikoolis töötab 144 meesõppejõudu, mis moodustab 60% kõikidest ülikooli õppejõududest. Palju on ülikoolis naisõppejõude?