Ülesanded kõikidele tehetele murdarvudega.

1. Taanda murrud.

 

2. Teisenda murrud ühenimelisteks.

ja ja ja
ja ja

 

3. Teisenda harilik murd kümnendmurruks.

 

 

4. Teisenda kümnendmurd harilikuks murruks.

3,11 = 4,25 = 0,003 = 10,55 =

 

5. Arvuta.

 

6. Arvuta.

0,13 · 0,5 + 0,1 = 5,12 : 0,2 - 0,3 · 2 =