Ülesanded kõikidele tehetele murdarvudega.

1. Mitu tonni vett on basseinis, kui basseini pikkus on 25 m, laius on pikkusest 80% võrra väiksem, veepind on basseini põhjast meetri kõrgusel ja 1 m3 vett kaalub 1 tonn?

 

2. Mitu kilomeetrit oli autol läbitud 90-kilomeetrisest marsruudist, kui

a) läbitud tee moodustas läbimata teest 50%

b) läbitud oli teest?

c) läbida oli jäänud teest?

d) läbida oli jäänud km võrra rohkem kui oli läbitud?

3. Arvuta avaldise väärtus, kui

a) x = 15 ja y =

b) x = ja y = 0,05

c) x = 3 ja y = 3

d) x = ja y =

e) x = ja y = 2

f) x = 6 ja y = 0,1

4. Kui palju peab maksma 4000-krooniselt palgalt tulumaksu, kui 500 krooni tulust on maksuvaba ja tulumaksu suurus on 26%?

 

5. Elmar on Kaidost 3,5 korda vanem. Mitme protsendi võrra on Elmar Kaidost vanem? Kui vana on Kaido, kui Elmari vanus on a) 56 aastat; b) 77 aastat?