VI KLASS

4. Sõprus

Matemaatika

ARVUTA!
ARVUTA!
NUPUTA!
KORDAMINE

NUPULA 1
NÄPUNÄITEID 1
VASTUSED 1
NUPULA 2
NÄPUNÄITEID 2
VASTUSED 2
NUPULA 3
NÄPUNÄITEID 3
VASTUSED 3

1. TUNNI LISA  1 - KASVAMISE JA KAHANEMISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES
1. TUNNI LISA 2  - KASVAMISE JA KAHANEMISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES
2. TUNNI LISA 1 - KASVAMISE JA KAHANEMISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES
2. TUNNI LISA 2 - KASVAMISE JA KAHANEMISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES
3. TUNNI LISA 1 -  PROTSENTÜLESANDEID
3. TUNNI LISA 2 - PROTSENTÜLESANDEID
4. TUNNI LISA 1 - SAGEDUSTABEL
4. TUNNI LISA 2  - SAGEDUSTABEL
5. TUNNI LISA 1 - LAEN JA INTRESS
5. TUNNI LISA 2 - LAEN JA INTRESS
6. TUNNI LISA 1 - RAHANDUSÜLESANDED
6. TUNNI LISA 2 - RAHANDUSÜLESANDED
7. TUNNI LISA 1 - PROTSENTÜLESANDED
7. TUNNI LISA 2 - PROTSENTÜLESANDED
8. TUNNI LISA 1 - ÜLESANDEID KÕIKIDE TEHETEGA
8. TUNNI LISA 2 - ÜLESANDEID KÕIKIDE TEHETEGA
9. TUNNI LISA 1 - ÜLESANDEID KÕIKIDE TEHETEGA
9. TUNNI LISA 2 - ÜLESANDEID KÕIKIDE TEHETEGA
10. TUNNI LISA 1 - ÜLESANDEID KÕIKIDE TEHETEGA
10. TUNNI LISA 2 - ÜLESANDEID KÕIKIDE TEHETEGA
11. TUNNI LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD? ALGARVUD, KORDARVUD
11. TUNNI LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD? ALGARVUD, KORDARVUD
12. TUNNI LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD. HARILIKU MURRU PÕHIOMADUS. MURRU LAIENDAMINE, TAANDAMINE, VÕRDLEMINE
12. TUNNI LISA  2 - MIDA OLEN ÕPPINUD. HARILIKU MURRU PÕHIOMADUS. MURRU LAIENDAMINE, TAANDAMINE, VÕRDLEMINE
13. TUNNI LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD? TERVIKUST OSA LEIDMINE JA TERVIKU JÄRGI OSA LEIDMINE
13. TUNNI LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD? TERVIKUST OSA LEIDMINE JA TERVIKU JÄRGI OSA LEIDMINE
14. TUNNI LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD? TEHTED MURDARVUDEGA
14. TUNNI LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD? TEHTED MURDARVUDEGA
15. TUNNI LISA 1 - MIDA OLEN ÕPPINUD? PROTSENTARVUTUS. TEHTED MURDARVUDEGA.
15. TUNNI  LISA 2 - MIDA OLEN ÕPPINUD? PROTSENTARVUTUS. TEHTED MURDARVUDEGA.

LAEN JA INTRESS. SEKTORDIAGRAMM