Hoius, laen ja intress

     Rahanduses loetakse aasta pikkuseks 360 päeva ja kuu pikkuseks 30 päeva.
Laen ehk krediit on võlgu võetud raha või muu vara, mille laenu saaja (võlgnik) peab kokkulepitud tingimustel ja tähtajal laenu andjale (võlausaldajale) tagastama.
Intress on tasu laenu kasutamise eest.
Intressi suurust iseloomustavat protsenti nimetatakse intressimääraks.

1 Vasta küsimustele.
Mitme päeva võrra erineb aasta pikkus rahandusaasta pikkusest?    ........päeva

Mitu päeva on rahanduses jaanuarikuus?       .......   päeva

Mitu päeva on rahanduses veebruarikuus?    ........   päeva

Intressimäär on (mingi rahasumma, protsent).
 

2. Sobiv vastus jooni värviliselt.

a)  Mart käis suvel tööl. Ta otsustas oma tööga teenitud raha hoiustada pangas, et pärast kooli lõpetamist sügisel kutsekooli astudes kasutama hakata.
Mart on panga suhtes (hoiustaja, võlgnik, võlausaldaja).
Raha, mida ta andis pangale, nimetatakse (laenuks, hoiuseks).
Mart saab aasta pärast oma esialgse raha ning lisaks veel vastavalt intressimäärale ka (intressi, hüvitise, võla).
 

b) Rein tahtis ehitada maja. Ta tegi äriplaani ning pangale laenutaotluse avalduse.
Rein on panga suhtes (hoiustaja, võlgnik, võlausaldaja).
Raha, mida ta pangalt saab, nimetatakse (laenuks, hoiuseks).
(Rein, pank) maksab võlausaldajale intressi.
Kes teenib raha? (pank, Rein)
Kui aga Rein pangale ei jõua lepingus kokkulepitud raha õigeks kuupäevaks üle kanda, siis võib pank lisada veel täiendava karistuse (viivise, trahv).
 

3.  Kas tead?
Nimeta Eestis tegutsevaid panku. ................................................................

Milline panga pangakontor on Sinu kodule kõige lähemal? .............................
 

4. Jäta meelde

     hoius (laen) x intressimäär = intress;

                    intressimäär = intress : hoiusega

                    hoius = intress : intressimääraga

5. Täida lüngad
Kui suur on intress, kui intressimäär on 10%?

Hoius 4 500 kr                              Intress .....................kr

Hoius 3 200 kr                              Intress ..................... kr

Hoius 8 000 kr                              Intress ..................... kr

Hoius 73 200 kr                            Intress .......................kr

6. Leia intressimäär, kui

hoius 6 000 kr intress 600 kr intressimäär ...........................

hoius 6 000 kr intress 300 kr intressimäär ...........................

hoius 12 000 kr intress 60 kr intressimäär ...........................

hoius 10 000 kr intress 500 kr intressimäär ..........................

7. Leia hoius või laen, kui

intress 450 kr          intressimäär 9%                                Hoius ............. kr.

intress 320 kr         intressimäär 8%                                 Hoius ............. kr.

intress 120 kr        intressimäär 4%                                  Laen   ............ kr.

intress 240 kr        intressimäär 6%                                  Laen   ............ kr.

8. Arvuta
1)  kui kaua hoidis Mart oma raha pangas
                                                                    saab pangast    2000.a  09 k. 01 p.
                                                                    pani panka       1999.a.  08 k. 29 p.

                                                                        Vastus:

2)  Rein võttis pangast 9600 kr laenu 12.03.1999 ning tagastas pangale 25.06.2001

                                                                 tagastab pangale    2001.a  06 k. 25 p.                                                             saab pangast       1999.a. 03 k. 12 p.

                                                                    Vastus:
Reinu laenu intressimäär on 10%.

1.a intress   9600*0,1 = 960 kr             2 aasta intress 2*960 =1920 kr.

1 kuu intress  960 : 12 = 80 kr                 3 kuu intress 3*80=240 kr.

1 päeva intress.....80:30~2,9                  13 päeva intress 13*2,9=377 kr.

Vastus: Rein annab pangale lisaks 9600 veel + 1920+240+377= ................. kr
 
 
 
 

Aga kui Rein oleks võtnud 21 000 ja ajavahemik sama intressimäär 10%, siis

1 aasta intress ............kr.              2  aasta intress .............  kr.

1 kuu intress ..............kr.               3 kuu intress ...............  kr.

1 päeva intress  .............kr.            13 päeva intress ...........kr.

Vastus: Rein annab pangale kokku  .......................................................................
 

9. Analuüüsi  sektordiagrammi  (andmed kontrollimata).

10. Millistesse pankadesse on Eesti elanikud enam raha hoiavad?

1. ....................................

2. ......................................

3. .....................................

4. ......................................
 

Kodune ülesanne:

Küsi vanematelt, millistes pankades nemad oma raha hoiustaksid/hoiustavad? 

.........................

Võrdle oma vanemate arvamust tulpdiagrammiga. ......................................

..............................................................................................................
 
 
Antud töö on koostanud Miksikese kursusel  Ave  Aun 
Oru Põhikoolist Harjumaalt  22.03.2000