NÄPUNÄITEID
2

2) Risttahuka esialgsed mõõtmed võid tähistada a, b ja c või valida selleks sobivad arvulised väärtused.

 

3) Millise osa lambast sööb iga loom ühe tunniga?

 

4) Selgita, mitu numbrit 3 saab arv sisaldada, arvestades et ristsumma peab olema 9

 

5) Valgete ja punaste kuulie koguarv peab jaguma arvuga 8.