NÄPUNÄITEID
3

1) Kui sellest arvust lahutada arv 5, siis peab ta täpselt jaguma arvudega 10, 15 ja 18.

 

3) Väikse kuubi serv peab risttahuka igale servale mahtuma täisarv kordi.

 

4) Saadud neljakohaline arv peab jaguma nii arvuga 5 kui ka arvuga 9.