VASTUSED
1

1) Olgu teise nurga suurus x, siis on esimene nurk x + 30? ja kolmas x + 30? - 15? = x + 15? . Saame võrrandi x + x+ 30? + x +15? = 180?. Siit x = 45?. Nurga on siis 75?, 45? ja 60?.

 

2) Arvud 96 ja 72 jaguksid selle arvuga. See arv peab olema suurem kui 18. Sobivaks arvuks on 24.

 

3) Pärast esimest päeva jäi võtta kogu põllust 70%. Teisel päeval võeti sellest 60%, st. esialgsest 0,6 · 70 = 42%. Viimaseks päevaks jäi 100 - 30 - 42 = 28%. Kogu põllu suurus oli 1,4 : 28% = 5 ha.

 

4) Kui kõik oleksid 10-kopikalised mündid, siis oleks kokku 10 · 90 = 900 kopikat. Et saada kokku 10 rbl. = 1000 kopikat, tuleb vahetada 10-kopikalisi 15-kopikaliste vastu. Iga vahetamine suurendab summat 5 kopika võrra. Vahetada tuleb 100 : 5 = 20 kora. Nii saab 15-kopikalisi 20 ja 10-kopikalisi 70 tükki.

 

5) Hiirekõrv, leesikas, paakspuu, soolikarohi.