VASTUSED
3

1) Kui sellest arvust lahutada arv 5, siis ta jagub nii arvuga 10, 15 kui ka 18. See arv on 90. Väiksem nõutav arv on siis 95.

 

2) Kuna aastas on 365 päeva, õpilasi on aga rohkem, siis peab leiduma õpilasi, kes tähistavad oma sünnipäeva ühel ja samal päeval.

 

3) Arv on kõige väiksem siis, kui väikse kuubi serv on 3 cm. See on arvude 6, 12, 15 suurim ühistegur. Kuupe saab siis 40.

 

4) Paremalt tuleb lisada 5, vasakult aga selline number, et numbrite summa jaguks arvuga 9. See arv on 6435. Kui aga paremalt lisada 0, siis tuleb vasakult lisada 2 ja saame arvu 2430.

 

5) Poole bensiini mass oli 8 - 4,5 = 3,5 kg. Kogu bensiini mass oli siis 7 kg ja nõu mass 1 kg.