VI KLASS
5. Vana- Kreeka

Lugemine

Referaat: Ateena
Teater- lühiülevaade

Test "TEATER"
Hetiidi impeerium
Indoeurooplased

Tööleht - Kuidas ateenlased elasid
Tööleht küsimustik
Kuulsaid nimesid Vana-Kreekast
Aristoteles
Arheoloog
12 olümplast Maarja Käger
Vana-Kreeka jumalad  Karol Rahuoja
Kas Trooja hobune oli olemas?  Evelin Viks
Muusad  Evelin Viks
Kentaurid  Evelin Viks
Muistsed jumalad  Teele Kepler

A. V. Misulin
VANAAEG
Tallinn 1947

I. Kreeka vanim periood
1. Maa ja selle rahvastik
1. Kreeka loodus
2. Rahvastik
2. Kreeta-mükeene kultuur
1. Väljakaevamised. Schliemann
2. Evans. Knossose palee
3. Kreeka usund
1. Müüt maailma algusest
2. Kreeka jumalad
3. Inimese teke. Prometheus
4. Müüt neljast ajastust
5. Lühiülevaade Olümpose jumalatest
4. Kangelasmüüdid
1. Herakles
2. Antaios ja Herakles
3. Theseus
4. Oidipus
5. Argonautide müüt
1. Argonautide retk. Retke eesmärk
2. Kuningas Phineus
3. Ujuvad kaljud

4. Kuldvillak

5. Orpheus

6. Vana-Kreeka eepos "Ilias"
1. Homerose lugulaulud
2. Tüliõun
3. Trooja sõja algus
4. Achilleuse ja Agamemnoni tüli

5. Achlleuse leppimine kreeklastega

6. Achilleuse ja Hektori võitlus
7. Achilleuse surm

8. Trooja langemine

7. "Odüsseia"
1. Odysseus ja Polyphemos
2. Tuulejumala Aiolose juures
3. Sireenid

4. Skylla ja Charybdise vahel

5. Faiaakide juures
6. Odysseuse kodumaal

7. Odysseus kerjuse kujul

8. Kosilaste tapmine
9. "Odüsseia" ja "Iliase" võrdlus

8. Sõjandus ja ühiskondlikud mängud. Oraaklid
1. Sõjandus
2. Mängud
3. Oraaklid

II. Sparta
1. Sparta ühiskondlik kord
1. Sparta teke
2. Poliitiline kord
3. Klassid
2. Spartalaste elu-plu ja kasvatus. Peloponnesose liit.
1. Spartalaste kogukondlik elu-olu
2. Sparta kasvatus

3. Sparta vallutused. Peloponnesose liit

VI. Kreeka kultuur
1. Teater
1. Teatri teke
2. Teatri ehitus
2. Kreeka kirjandus (tragöödiad ja komöödiad)
1.
Aischylos
2. Sophokles
3. Euripides
4. Aristophanes

3. Kunst
1. Arhitektuur
2. Skulptuur

3. Maalikunst
4. Muusika

4. Teaduste teke
1. Ajalugu
2. Filosoofia
5. Sokrates ja Platon. Aristoteles

1. Sofistid
2. Sokrates
3. Platon ja tema õpilased
4. Aristoteles
Noppeid matemaatikutest

Apollon  Evelin Viks

A.M. Tallgren
EUROOPA MUINASAEG
Tartu 1927
Heinrich Schliemann väljakaevamistest
Väljakaevamised Mükeenes
Väljakaevamised Troojas
Väljakaevamised Kreeta saarel
Kreeta keraamika
Kreeta rõivastus. Kultus
Erinevate kultuuride võrdlus

J. Adamson
EESTI AJALUGU ühenduses üldajalooga
Tartu 1938 Tallinn

I. Kreeklaste ajaloost
1. Maa ja rahvas
2. Kuidas kreeklased enestele asumaad lõid
3. Kreeklaste usk
4. Kangelased
5. Trooja sõda
6. Küsimused ajaloo kohta
II. Olümpia peod
1. Ettevalmistused
2. Pidustused
3. Küsimused Olümpia pidude kohta
III. Kreeklaste tähtsamad riigid - Sparta ja Ateena
1. Sparta. a. Rahvastik. Riiklik kord
b. Lastekasvatus
2. Ateena. a. Rahvastik. Riiklik kord
b. Lastekasvatus
3. Kreeklaste argipäevane elu
4.Küsimused Sparta ja Ateena kohta
IV. Kreeka- Pärsia sõjad
1. Sõja põhjused ja algus
2. Pärslased tulevad. Maratoni lahing 490.a. e.Kr.
3. Leonidas. Merelahing Salamise juures 480.a. e.Kr.
4. Küsimused sõdade kohta
V. Ateena õitseaeg. Perikles
1. Perikles. Tööstus ja kaubandus
2. Perikles korraldab riigi siseelu
3. Ateena - Kreeka kunstilinn
4. Küsimused Periklese valitsusajast
VI. Kreeka kultuur tungib itta
1. Aleksander Suur. Maadevallutamine
2. Aleksander Suure tähtsus
3. Küsimused Kreeka kultuuri kohta
___________________________

Heraklese sünd
Kuidas Herakles kägistas mao

_________________________
Maailma sünd 1. osa
Maailma sünd 2. osa

__________________________

Ervin Roos
ÜLEVAADE VANA-KREEKA KIRJANDUSEST
Tartu, 1935

1. Eepos
Eepos. Homeros
Ilias 1-2
Ilias 3-8
Ilias 9-15
Ilias 16-21
Ilias 22-24
Odüsseia
Odüsseia - Esimene alaosa(1. I - IV)
Odüsseia - Teine alaosa.(1. V - VIII)
Odüsseia - Kolmas alaosa(1. IX - XII)
Odüsseia - Neljas alaosa (1. XIII - XVI)
Odüsseia - Viies alaosa (1. XVII - XX)

Odüsseia - Kuues alaosa. (1. XXI - XXIV)
"Iliase" ja Odüsseia" iseloomustus
"Iliase" ja "Odüsseia" saamislugu. "Homerose küsimus"
Muid Homerosele omistatud teoseid

Homerose jäljendajad. Eepiline küklos
Hesiodos ja tema koolkond


2. Tragöödia
Tragöödia sünd ja varajane areng
Aischylos I
Aischylos II - "Oresteia"
Sophokles - "Aias", "Antigone"
Sophokles - "Kunings Oidipus", "Trahhiinlannad"
Sophokles -"Elektra""Philoktetes""Oidipus Koloonoses"
Euripides
Tragöödia struktuur ja lavastus. Antiikne teater

3. Komöödia
Komöödia algmed ja vanimad esindajad

Aristophanes
Uus-attika komöödia

4. Lüürika
Koorimeelika

KREEKA KULTUUR
KREEKA MAALIKUNST

H. A. Harris
VANA-KREEKA SPORTLASED JA SPORT

Tallinn 1979

Kreeka atleetikaalad

Jooks I
Jooks II
Jooks III
Jooks IV
Jooks V
Jooks VI
Jooks VII
Jooks VIII
Jooks IX
Jooks X
Jooks XI
Kaugushüpe I
Kaugushüpe II
Kaugushüpe III
Kaugushüpe IV
Kettaheide I
Kettaheide II
Kettaheide III
Kettaheide IV
Kettaheide V
Odavise I
Odavise II
Odavise III
Odavise IV
Viievõistlus I
Viievõistlus II
Viievõistlus III
Rusikavõitlus I
Rusikavõitlus II
Rusikavõitlus III

Rusikavõitlus IV
Maadlus I
Maadlus II
Maadlus III
Maadlus IV
Pankraation I
Pankraation II
Pankraation III
Pankraation IV

 

Kreeka atleetikaehetised Kreeka atleetikavõistluste korraldus Naised kreeka atleetikas
Kreeka atleetikaehitised I
Kreeka atleetikaehitised II
Kreeka atleetikaehitised III
Kreeka atleetikaehitised IV
Kreeka atleetikaehitised V
Kreeka atleetikaehitised VI
Kreeka atleetikaehitised VII
Kreeka atleetikaehitised VIII
Kreeka atleetikaehitised IX
Kreeka atleetikaehitised X
Kreeka atleetikaehitised XI
Finantseerimisest I
Finantseerimisest II
Auhinnad III
Kava IV
"Olümpia vaherahu" V
Staadioni ettevalmistamine mängudeks VI
Pealtvaatajad VII

Organisatoorsed probleemid VIII
Võistluste järjrkord. Kohtunikud IX
Võistluste järjekord.Võistlejate järjekord X
Võistlejate järjekord XI
Võistlejate arv XII

Kus asus kaugushüppekast? XIII
Vargused. Mängude ajajaotus IV
Viik. Mängude lõpp V
Naised kreeka atleetikas I
Naised kreeka atleetikas II
Naised kreeka atleetikas III
Naised kreeka atleetikas IV
Naised kreeka atleetikas V
Naised kreeka atleetikas VI

Naised kreeka atleetikas VII

VANA-KREEKA OLÜMPIAMÄNGUDEST
OLÜMPIAMÄNGUD test

Edith Hamilton
ANTIIKMÜTOLOOGIA
Tallinn 1975.

1. JUMALAD
Titaanid ja kaksteist suurt olümplast
Zeus (Jupiter)
Hera (Juno)
Poseidon (Neptunus)
Hades (Pluto)
Pallas Athena (Minerva)
Phoibos Apollon
Artemis (Diana)
Aphrodite (Venus)
Hermes (Mercurius)
Ares (Mars)
Hephaistos (Vulcanus)
Hestia (Vesta)
Väiksemad Olümpose jumalad
Vetejumalad
Allmaailm
Väiksemad maajumalad 1
Väiksemad maajumalad 2
2. KUIDAS MAAILM JA INIMSUGU LOODI
Kuidas maailm ja inimsugu loodi 1
Kuidas maailm ja inimsugu loodi 2
Kuidas maailm ja inimsugu loodi 3
Kuidas maailm ja inimsugu loodi 4
Kuidas maailm ja inimsugu loodi 5

3. LILLEMÜÜDID: NARKISSOS, HYAKINTHOS, ADONIS
Nartsiss
Narkissos
Hyakinthos
Adonis

4. HERAKLES
Herakles 1
Herakles 2
Herakles 3
Herakles 4
Herakles 5
Herakles 6
KONTROLLTÖÖD  Karin Siig