VI KLASS

6. Uue elu sünd

Emakeel


ASE- JA ARVSÕNAD
KÄÄNDSÕNADE LIIGID
KÄÄNDSÕNADE LIIGID

KÄÄNDSÕNADE LIIGID
LIIDE -GI JA -KI

LIITED
LIITED
LIITED

NIMI JA NIMETUS
TULETIS

VÕÕRSÕNAD

KORDAMINE
TÄIDA LÜNGAD