ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT.
ESIMENE PUUNIA¹ SÕDA (a.264 - 241 e.u.a.)

Roomlaste kaotus Aafrikas.

Pärast seda võitu otsustas Rooma senat sõja üle viia Aafrikasse. Selleks otstarbeks koondati suur laevastik ja 256. a. kevadel e.u.a. viidi see Aafrika rannikule. Rooma armee maabus Kartaago lähedal. Roomlased asusid otsekohe rüüstama Kartaago territooriumi: üle 20 tuhande vangi saadeti Itaaliasse ja muudeti orjadeks.
Kuid peagi hakkasid talupojad, kelledest peamiselt koosnes Rooma armee Aafrikas, nõudma kojusaatmist, põhjuseks tuues oma majapidamise laostumise. Senatil tuli rahuldada nende nõudmised. Aafrikasse jäeti ainult väike armee konsul Reguluse juhatusel.
Senikaua kui Regulus seisis tegevusetult Kartaago lähedal (ta armee oli selleks liiga väikesearvuline, et piirata tugevasti kindlustatud linna), värbasid kartaagolased numiidlaste (Aafrika Numiidia elanike) ja kreeklaste seast suure arvu palgasõdureid. Nende jõududega lõid nad Rooma sõjaväge otsustavalt. Suurem osa roomlastest hävitati, osa sattus vangi, sealhulgas ka Regulus ise. Ainult väiksel Rooma väesalgakesel õnnestus pääseda.