ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT.
ESIMENE PUUNIA¹ SÕDA (a.264 - 241 e.u.a.)

Sõja põhjused.

Algul olid Kartaago ja Rooma sõbralikes suhetes. Kuid vastavalt Rooma tugevnemisele kasvasid ta isud. Rooma maaomanike ja kaupmeeste tähelepanu tõmbas endale viljakas Sitsiilia. Suurem osa sellest saarest kuulus tollal Kartaagole, ta idarannikul asusid aga kreeka linnad, kes olid vaenus niihästi Kartaagoga kui ka üksteisega. Roomlased segasid end sellesse võitlusse ja Rooma väeüksus vallutas Messana (praeguse Messina) linna. Siis kuulutas Kartaago valitsus 264. a.e.u.a. Roomale sõja. Nõnda algas esimene Puunia sõda Kartaago ja Rooma vahel.