ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT.
ESIMENE PUUNIA¹ SÕDA (a.264 - 241 e.u.a.)

Hannibal.

Kui Hannibal sai 26- aastaseks, valis Hispaania armee ta oma väejuhiks võitluses Roomaga. Ta sõdurid armastasid teda otsatult. Tal polnud ainuüksi silmapaistvaid väejuhi omadusi, vaid ta oli ka laialdaselt haritud, andekas inimene, suur riigitegelane. Rooma ajaloolane Livius kirjutab Hannibalist: "Polnud niisugust vaeva, mille puhul ta oleks väsinud kehalt või langenud meeleolult. Niihästi kuumust kui külma talus ta ühesuguse kannatlikkusega; sageli nähti, kuidas ta magas sõjamantlisse mähitult sõdurite keskel, kes seisid valvepostil. Niihästi ratsa- kui ka jalaväes jättis ta teised endast kaugele maha: esimesena sööstis lahingusse, viimasena lahkus pärast võitlust lahinguväljalt."

hannibal.jpg (24110 bytes)