ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT.
TEINE PUUNIA SÕDA (a.218 - 201 e.u.a.).

Fabius Maximus.

Teade uuest kaotusest kutsus Roomas esile õudusetunde. Läheneva ohu tõttu otsustati määrata diktaator. Valik langes aristokraadile Fabius Maximusele. Fabius rakendas võitluses Hannibaliga uut taktikat; roomlased käisid Kartaago armee kannul, väsitades teda väikeste kokkupõrgetega, kuid vältides otsustavat lahingut.

Maaelanikel kästi hävitada oma elamud ja toiduainete varud ning peituda linnadesse. Niisugune taktika võttis Hannibalilt toiduained, kuid kutsus ka esile rahulolematuse talupoegade seas, kelle varandused ja põllud laostusid. Rahva seas sai Fabius Maximus pilkenime "Cunctator", mis tähendab "Kõhkleja".