ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT.
TEINE PUUNIA SÕDA (a.218 - 201 e.u.a.).

Sürakuusa ja Capua vallutamine roomlaste poolt.

Varsti õnnestus roomlastel vallutada Sürakuusa. Seejärel alistus neile pärast pikka piiramist Capua. Sel ajal tegi Hannibal katset rünnata Roomat ennast. Ta oli juba kaheksa kilomeetri kaugusel linnast. Elanikkonda haaras õudus. Kajasid hüüded: "Hannibal on väravais!" Kuid kartaagolased ei söandanud linna rünnata.

Hannibalil oli lootus abi saada Hispaaniast, kuhu oli jäänud ta venna Hasdrubali sõjavägi. Kuid roomlased said kätte kirja, milles Hasdrubal tegi vennale teatavaks oma marsruudi. Tugev Rooma armee paisati Hasdrubalile vastu ja Kartaago sõjavägi vävitati tervikuna. Hannibal ootas kogu aja asjata vennalt teateid. Alles siis, kui roomlased viskasid ta laagrisse Hasdrubali pea, mõistis Hannibal, mis oli sündinud.