ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT.
TEINE PUUNIA SÕDA (a.218 - 201 e.u.a.).

Hannibali sõjaretk.

Roomlased kavatsesid kartaagolasi rünnata üheaegselt Aafrikas ja Hispaanias. Kuid Hannibal ajas kõik roomlaste plaanid segi.
218. a. kevadel e.u.a. tuli Hannibal üle Pürenee mägede ja liikus Itaaliasse. Tal olid kaasas eliitväed, mis koosnesid 50 tuhandest jalaväelasest, 9 tuhandest ratsanikust, mitmestkümnest elevandist. Hannibal lootis, et Rooma poolt vallutatud suguharud Itaalias (eriti gallid) asuvad Kartaago poolele. Hannibali armee liikus piki Gallia lõunarannikut Rh?ne'i jõe alamjooksule. Ületanud jõe, liikus Hannibal jõgepidi üles, pöördus itta ja lähenes Alpide peaseljandikule.
Mägedest üleminek oli üliraske. Saabus september ja mägedes hakkas juba sadama lund. Elevandid, hobused ja inimesed libisesid ning kukkusid kuristikesse. Mägilased võtsid kartaagolasi vaenulikult vastu ja häirisid neid alatasa ootamatute kallaletungidega. Lõpuks laskus kurnatud sõjavägi oktoobrikuu keskpaiku Põhja- Itaalia tasandikele. Hannibalil oli järele jäänud ainult 20 tuhat jalaväelast, 6 tuhat ratsanikku peaaegu ilma hobusteta ja ainult üks elevant. Peale puhkust ja armee täiendamist gallidega tungis Hannibal Po jõe orgu. Aastal 218 lõi siin Rooma sõjaväge.