ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT.
TEINE PUUNIA SÕDA (a.218 - 201 e.u.a.).

Lahing Trasimeeni järve ääres.

 

Varakevadel liikus Hannibal Etruuriasse, kus teda ootas kindlustatud positsioonidel Rooma armee, eesotsas konsul Flaminiusega. Kuid Hannibal läks sellest mööda, viies oma sõjaväe üle läbipääsematute soode, ja jõudis Rooma armeest ettepoole.

sojavaed.jpg (80224 bytes)
Flaminius tormas kartaagolastele järele ja sattus lõksu, mille Hannibal talle oli valmistanud kitsas orus Trasimeeni järve kaldal. Rooma armee osalt hävitati, osalt sattus vangi; konsul Flaminius ise langes lahingus.