ROOMA VALLUTUSED VÄLJASPOOL ITAALIAT.
TEINE PUUNIA SÕDA (a.218 - 201 e.u.a.).

Cannae lahing.

216.a. e.u.a. saavutas demokraatlik partei seda, et sõjapidamist ei jäetud diktaatori, vaid konsulite hooleks. Konsuliteks valiti Terentius Varro ja Aemilius Paulus. Otsustati anda kartaagolastele pealahing.

Hannibal asus sellal Apuulias. Siin, Cannae linna lähedal toimuski kuulus lahing.

Hannibal koostas lihtsa ja julge lahingukava. Ta seadis oma armee üles poolkuu kujuliselt, mis oli kumera poolega roomlaste poole. Keskkohta asetas ta oma halvemad väed, tiibadele aga parimad. Rooma jalavägi tormas hoogsalt Kartaago armee keskkohta, mis hakkas taanduma.

Selsamal hetkel lõi Hannibal roomlasi küljelt värskete vägedega ja Kartaago ratsavägi, paisanud segi hoopis nõrgema Rooma ratsaväe, piiras jalaväe selja tagant sisse. Algas kohutav Rooma armee hävitamine. See kaotas umbes 70 tuhat meest. Selles lahingus hukkus konsul Aemilius Paulus ja peaaegu kogu kõrgem juhtkond (juunis 216 e.u.a.).