KEISER AUGUSTUS.
KÜSIMUSED

1. Kelle võimulepääsemine lõpetas kodusõjad pärast Caesari surma?
2. Millise aunimetuse Augustus endale võttis?
3. Missugune riigikord loodi nüüd Roomas?
4. Missugune tähtsus oli senati ja rahvakoosolekul?
5. Miks jäi rahvas vabariigi kadumisega rahule?
6. Kellega Augustus sõdis?
7. Kuidas korraldas ta sõjaväe?
8. Kuidas muutus Rooma linna ilme Augustuse ajal?
9. Kuidas arenes Rooma vaimuelu?
10. Mis oli kasvatuse ja õpetuse siht?
11. Mida õpetati koolis?
12. Kes olid õpetajaks?
13. Kirjelda elumaja sisemust ja riietust?
14. Missuguseid lõbustusi armastasid roomlased kõige rohkem?
15. Kes korraldasid lõbustusi?
16. Võrdle teatrit Roomas ja Kreekas!
17. Missuguseks muutus roomlaste kõlblus?
18. Kuidas suhtuti ususse?