V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)

OCTAVIANUS AUGUSTUSE VALITSEMINE
(30. a. e.u.a. kuni 14. a. u.a.j.).

Augustuse välispoliitika.

Augustus pidas edukaid sõdasid Balkani poolsaare põhjaosas ja Alpides. Tema ajal loodi terve rida uusi provintse, mis ulatusid mööda Doonaud Mustast merest kuni Reini ülemjooksuni.
Võitlus Reini piiri pärast kandis vähem edu. Algul õnnestus germaanlaste käest vallutada peaaegu kogu Reini ja Elbe vaheline maa. Siis aga algas ülestõus, mille oli esile kutsunud Rooma asevalitseja Varuse karmus ja rahaahnus. Varus sattus 9. a. u.a.j. Teutoburgi metsas lõksu koos kolme leegioniga. Pärast neljapäevalist lahingut hävitasid germaanlased, kellege eesotsas oli Arminius, kogu ta armee. Pärast seda läksid kaotsi kõik Rooma Reini- tagused valdused peale Doonau ülemjooksu ja Reini vahel asuvate maade.