BARBARITE VALLUTUSED. ROOMA IMPEERIUMI LANGUS.


Romulus Augustuluse kukutamine.

476. a. kukutas ühe niisuguse armee juht viimase rooma imperaatori, noore Romulus Augustuluse. 476- ndat aastat u.a.j. loetakse Lääne- Rooma riigi viimaseks olemasolu aastaks.

Impeeriumi idapoolne osa osutus vastupidavamaks. Kuid ka tema muutis pikkamööda oma ilmet. Tema piiridesse tungisid avaarid ja slaavlased. Nad moodustasid hiljem Ida- Rooma impeeriumi varemetel tekkinud Bütsantsi riigi põhilise rahvastiku.