BARBARITE VALLUTUSED. ROOMA IMPEERIUMI LANGUS.

Rooma huku põhjused.

Rooma orjapidamisühiskond hukkus revolutsiooni ja barbarlike vallutajate ühise hoopide all.

Orjapidamisühiskond lõi kõrge kultuuri, mis osutus määratu suurt mõju inimkonna kogu edasisele arenemisele. Orjalik ekspluateerimisviis impeeriumi ajal muutus siiski juba piduriks edasisele arengule. Orjus takistas tehnika, kultuuri ja teaduse arengut.

Ori polnud huvitatud oma tööst, ta töötas ainult kepi sunnil. Seetõttu oli ta töö väikese tootlikkusega. Põllumajanduses kurnas orjatöö maad ja kutsus esile viljakuse languse. Orjuse juures oli võimatu keerukamate tööriistade, peente instrumentide ja masinate tekkimine. Orjalik ekspluateerimisviis kurnas töötajaid üle igasuguse määra, andmata neile mingisugust arenguvõimalust. Vabade inimeste töö oli aga põlguse all. Orjapidamismajandus vajas alalist värskete orjade juurdevoolu. Neid andsid peamiselt sõda ja piraatlus. Lakkamatud sõjad ja rüüstamised laastasid tühjaks terved maad ja kurnasid nende elanikkonda.

Sel viisil viis orjus impeeriumi lõppaegadel tootlike jõudude langusele, mis kutsus esile ka orjapidamisühiskonna huku.

Orjuse asemel tuli feodaal- pärisorjuslik süsteem, Sellega avaneb klassiühiskonna arenemise uus lehekülg - keskaeg.