IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).

ESIMENE TRIUMVIRAAT. CAESARI DIKTATUUR.

Esimene triumviraat.

60. a. e.u.a. sõlmiti Caesari, Pompeiuse ja Crassuse vahel salaliit Caesar juhtimisel. Seda liitu nimetati Triumviraadiks. Ta eesmärgiks oli võimu haaramine ja selle jaotamine triumviride vahel. Triumviraat pidi saama sõjalise diktatuuri vormiks.

Pompeiuse ja Crassuse abil sai Caesar konsuliks. Ta saavutas maa jagamise Pompeiuse sõdureile, vaatamata senati vastuseisule. Caesar tegi seda selleks, et omada sõjaväes toetust. Samuti kinnitati kõik korraldused, mis Pompeius oli teinud Idas. Pärast oma konsuliaja ärateenimist sai Caesar Gallia valitsejaks (58. a. e.u.a.).