IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).

MARIUS JA SÕJALINE REFORM. SÕDA KIMBRITE JA TEUTOONIDEGA.

Mariuse sõjalised reformid.

104. a. valiti ta teistkordselt konsuliks ja ülemjuhatajaks. Marius teostas sõjaväes suuri reforme. Varemalt teenisid Rooma armees ainult need inimesed, kes loeti ühte või teise varanduslikku klassi. Marius hakkas vastu võtma kõiki, kes aga tahtsid teenida, sealhulgas ka varanduseta inimesi. See võimaldas suurendada teenistuse kestust ja sõdureid hoopis paremini välja õpetada. Seetõttu tõusis sõjatehnika tugeval määral.

Mariuse sõjalisel reformil oli Rooma edasise ajaloo suhtes suur tähendus. Selle tõttu muutus Rooma armee palgaliseks armeeks. Iga sõdurite poolt armastatud väejuht võis kasutada armeed oma isiklikeks eesmärkideks.