IV. ORJADE JA VABA KEHVIKKONNA ÜLESTÕUSUD.
ROOMA VABARIIGI LANGUS (a. 137 - 30 e.u.a.).

MARIUS JA SÕJALINE REFORM. SÕDA KIMBRITE JA TEUTOONIDEGA.

Kimbrite ja teutoonide sissetung. Nende purustamine.

Selsamal 104. a. e.u.a. ründasid Itaaliat põhjast kimbrid ja teutoonid (gallide ja germaanide suguharud). Võitlusse nende vastu saadeti Marius, kes oli kuulus oma sõjalise eduga.

Pealahing teutoonidega toimus Massilia (Marseille) lähedal. Peale pikka ja visa lahingut saavutasid roomlased Mariuse juhtimisel otsustava võidu. Enamik teutoone hävitati, ülejäänud langesid vangi (102. a. e.u.a.). Aasta pärast lõid ühendatud Rooma armee otsustavalt ka kimbereid (101. a. e.u.a.). Nende kahe võidu tulemusena sattus rooma orjapidajate kätte 150 tuhat orja.

Nõnda lõppes see Rooma suurem kokkupõrge gallide ja germaanide suguharudega.

Kogu sõja kestel kimbrite ja teutoonidega oli Mariusel määratu mõju Roomas ja ta valiti igal aastal Konsuliks.