CONSTANTINUS JA TA JÄRGLASED. IMPEERIUMI LAGUNEMINE.

Julianus.

Üks Constantinuse järglasi oli ta vennapoeg Juliasnus (a. 361 - 363 u.a.j.). Kristlased hüüdsid teda "Taganejaks", sest ta püüdis paganlusele tema endist tähendust tagasi anda.

Ristiusu kirik pidi Julianuse ajal paganluse templitele tagasi andma neilt konfiskeeritud varandused, piiskopid kaotasid kohtuniku õigused, kristlastel keelati õppetöö.

Kuid Julianuse katse paganlusele tagasi pöörduda ei õnnestunud. Teda toetas ainult käputäis preestreid ja kreeka filosoofe, kogu elanikkonna mass suhtus aga Julianuse reformi vaenulikult. 363. a. hukkus Julianus ühel oma sõjaretkel. Varsti pärast tema surma lagunes impeerium kahte ossa - Lääne- ja Ida- Rooma riigiks. Riigi ühtsuse säilitamine oli juba võimatu