DIOCLETIANUS. KRISTLUS.

Impeeriumi jagunemine nelja ossa.

Juba esimesed valitsusaastad näitasid Diocletianusele, et üksinda on tal võimatu toime tulla revolutsioonilise liikumisega ja barbarite kallaletungiga impeeriumi piiridele. Seepärast nimetas ta endale kolm abilist- kaasvalitsejat. Igaüks neist valitses impeeriumi teatud ala. Sel viisil jagunes Rooma riik nelja ossa.

Mõnda aega õnnestus ülestõusud maha suruda, tagasi paisata barbarite suguharud ja uuesti kindlustada riigi piirid.

Sisereformid.

Kõik see nõudis suuri summasid ja armee jõupingutusi. Seepärast suurendati makse, kuigi nende kogumine tühjakskurnatud rahvalt muutus aina raskemaks. Pandi maksma kahekordne maks: hingemaks, mis koguti igalt täiskasvanud inimeselt, ja maamaks, mida võeti sõltuvalt maa hulgast ja väärtusest.

Diocletianus püüdis samuti parandada rahandussüsteemi. Elukallidusega võitlemise eesmärgil määras ta tähtsamate kaupade hinnad kindlaks, samuti määras ta kindlaks töötasud. See seadus ei andnud siiski mingisuguseid tulemusi ja ta tuli kaotada.