DIOCLETIANUS. KRISTLUS.
Kiriku teke.

Kristusesse uskujad, s.o. kristlased, moodustasid linnades väikesed kogudused. Nad kogunesid kokku jutlustamiseks ja palvetamiseks, korraldasid ühiseid söömaaegu, aitasid üksteisel tööd leida. Ühe linna kogudused astusid läbikäimisse teise linnadega. Niisugune organisatsioon meelitas ligi suure arvu linnakehvikuid ja peagi kattus kogu impeerium ristikoguduste võrguga

Kuid II ja III sajandil hakkavad ristikogudustesse aina tugevamini tungima jõukad elemendid. Riigi surve muutus aina enam talumatuks. Selle raskust ei kogenud ainuüksi kehvikkond, vaid ka rahvastiku keskkihid. Seetõttu pöörduvad ka need kihid ristiusku.

Rikaste inimeste tungimise tõttu ristikogudustesse rikastuvad ka kogudused ise. Neis tekivad valitavad ameti- isikud, kes valitsevad koguduste varandusi: piiskopid, diakonid jt. Rooma impeeriumi ristikogudused ühinevad; tekib kristlik kirik