DIOCLETIANUS. KRISTLUS.

Kiriku ja riigi kokkupõrge.

III sajandil toimusid tõsised kiriku ja riigi kokkupõrked. Varemalt pööras riigivõim vähe tähelepanu kristlusele, kuigi kristlaste esimene jälitamine toimus juba Nero ajal. Kuid III sajandil muutus seiukord. Rooma valitsus vaatas kristlastele kui mässulistele, kes mitmekordistasid maal valitsevat rahutut meeleolu. Peale selle tahtis rahapuuduses viibiv valitsus saada raha kristlaste varanduse konfiskeerides.

Seetõttu tugevnebki III sajandi keskpaiku kristlaste jälitamine: suletakse ristikogudused, keelatakse neil pidada jumalateenistusi, konfiskeeritakse varandused, hukatakse eriti kangekaelseid kristlasi.