V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
ROOMA ELU- OLU JA KULTUUR VABARIIGI LÕPUL JA I SAJANDIL u.a.j.

Rikkuse kasv ja toreduse arenemine.

Vabariigi viimasel sajandil orjapidajate rikkused kasvasid edasi. Need moodustusid sõjasaagist, mis langes väejuhtide kätte, summadest, mis saadi maksurentimise ja liigkasuvõtmisega provintsidest, ja varandusist, mis olid konfiskeeritud Sulla, Caesari ja Octavianuse ajal. Need kergesti saadud suured varandused raisati ka niisama kergesti. Määratu suuri summasid kulutati luksusesemeile, mis toodi Idast, leiva ja raha väljajagamisele rahva äraostmiseks ja kalliks minevate vaatemängude - gladiaatorite võitluste, metsloomade tapmise jne. - korraldamisele. Hulga raha neelesid luksuslikud peod, peened maja- sisseseaded, rõivad ja arvukad töötu teenijaskonna - orjade, klientide ja mitmesuguste ümmardajate ülalpidamine, kes täitsid suurte orjapidajate majasid. Need hiigelkulutused viisid võlgadeni. Paljud suursugused roomlased olid liigkasuvõtjate võlglased.

Kui Caesaril oli vaja sõita Hispaaniasse, siis ei tahtnud võlausaldajad teda Roomast välja lasta. Oma võlgade poolest oli kuulus ka Caesari sõber Antonuis.