V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
ROOMA ELU- OLU JA KULTUUR VABARIIGI LÕPUL JA I SAJANDIL u.a.j.


Kõnekunst.

Vabariigi viimasel sajandil ja printsipaadi ajal arenes suurel määral kõnekunst. Kõneoskus võimaldas poliitilises elus edasi jõuda, mispärast seda harrastasid agarasti kõik riigitegelased. Selle ajastu kuulsamaid kõnemehi oli Cicero (a. 106 - 43 e.u.a.). Ta õppis kaua kreeka kõnekunsti ja filosoofiat. Oma loomupäraseid võimeid arendas ta praktikas, esinedes kohtutes ja rahvakoosolekuil. Ta kõned olid hoolikalt viimistletud ja kirjutatud hiilgavas keeles.

Maecenase ring.

Augustuse ajal arenes tugevasti ka kirjandus. Imperaator ise ja ta lähikondsed soosisid heldelt neid kirjanikke ja õpetlasi, kes oma teostes toetasid uut võimu.

Selles suhtes oli eriti tuntud Augustuse sõber Maecenas, ülirikas ratsur, kes oli ajanud endale proskriptsioonide ajastul varanduse kokku. Tema majas käisid koos silmapaistvad luuletajad ja kirjanikud, loeti ja aruteldi kirjanduslikke teoseid. Maecenas osutas suurt ainelist toetust kirjanikele: andis neile raha, kinkis maid jne.