V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
ROOMA ELU- OLU JA KULTUUR VABARIIGI LÕPUL JA I SAJANDIL u.a.j.

Vergilius.

Maecenase juurde koondunud kirjanduslikku seltskonda kuulus selle ajajärgu silmapaistvaim poeet Vergilius (a. 70 - 19 e.u.a.). Ta oli väikemaaomanik, kes oli saanud suurepärase hariduse. Vergilius oli tuline Augustuse austaja. "Aeneises" - suures eepilises poeemis - jutustab Vergilius sellest, kuidas jumalatar Venuse poeg troojalane Aeneas jõudis pärast pikki rännakuid Itaaliasse ja sai Juluste suguvõsa, millest oli pärit Augustus, esiisaks. Sellega tahtis Vergilius tõestada Augustuse jumalikku päritolu.

Horatius.

Maecenase ringi kuulus ka teine tolle aja suur poeet Horatius (a. 65 - 8 e.u.a.). Ta põlvnes rooma ühiskonna alamkihist ja oli nooruses vabariiklane. Kuid hiljem astus ta Maecenase ringi ja hakkas nõndasamuti nagu Vergiliuski ülistama Augustust ja tema lähikondseid. Suure hulga oma värssidest pühendas Horatius tolle aja kommete ja eluviiside kirjeldamisele.