VI KLASS

7. Rooma impeerium

Emakeel


NIMISÕNA KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
NIMISÕNA KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
NIMISÕNA KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
NIMISÕNA KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
NIMISÕNA KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
NIMISÕNA KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
OMADUSSÕNAD
KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

KAS KOKKU VÕI LAHKU?
KAS KOKKU VÕI LAHKU?
SIDEKRIIPSUGA VÕI ILMA?

LIITOMADUSSÕNA

TÄIDA LÜNGAD SOBIVATE SÕNADEGA
HARJUTUSI

KUMMALISE KOHVRI SEIKLUSED (näidend)

PRINTS JA KERJUS (lugemiskontroll) Aet