II. ORJAPIDAV ROOMA ( III- II SAJANDIL e. u.a.).
ROOMA ELU- OLU JA KULTUUR III JA II SAJANDIL e.u.a.

Rooma kirjanduse teke. Komöödia.

Kreeka mõjudel hakkab III - II sajandil e.u.a. kujunema ka rooma kirjandus. Selle varaseima perioodi suurimaist luuletajaist tuleb märkida Enniust. Ta tõlkis ladina keelde ja töötas ümber kreeka kirjanike teoseid "Iliast" ja "Odüsseiat" jäljendades kirjutas Ennius suure poeemi, nimega "Ajaraamat", milles jutustatakse Rooma ajaloost legendaarseist aegadest alates kuni II saj. e.u.a.
Hoopis iseseisvam kirjanik oli Marcus Porcius Cato. Ta on kirjutanud ( "Alguse" nimelise) ajaloolise teose Rooma ajaloost legendaarsetest aegadest kuni 149 a. e.u.a. Peale selle kuulub Catole teos "Põllumajandusest".

Rooma ühiskonnas omas suurt populaarsust komöödia. See tekkis samuti kreeka eeskujusid jäljendades. Rooma komöödia autoreist on tuntuim Plautus. Ta töötas kreeka komöödiad ümber roomapäraseks, pilgates oma teostes tema kaasaegse ühiskonna kombeid. Plautuse komöödiad on kirjutatud elavas, rahvalikus keeles.