V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
IMPEERIUMI SEISUND. ÜLESTÕUSUD PROVINTSIDES.

Veapasianuse reformid.

Sel hetkel, mil Vespasianus haaras võimu, oli impeeriumi seisund üliraske. Provintsides toimusid ülestõusud. Riigikassa oli tühi Nero pöörase pillamise tõttu, distsipliin oli armees langenud. Kindla ja ettevaatliku poliitikaga õnnestus Vespasianusel küllaltki ruttu impeeriumi uuesti kindlustada. Ülestõusud summutati. Karmikäelise kulude piiramisega ja maksude korrastamisega parandas imperaator rahanduse. Sõjaväeline distsipliin tõsteti uuesti jalule. Impeeeriumi piirid kindluststi.

Vespasianuse peamiseks sammuks oli Rooma aristokraatia koostise laiendamine ja uuendamine.

vespiasanius.jpg (19391 bytes)

Selleks asundas ta provintsidest Rooma ligi 1000 rikast ja suursugust perekonda ja arvas nad senaatorite ja ratsurite seisusse. See uus aadel pidi siduma Rooma provintsidega ja olema imperaatori võimu teoks.