V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)

IMPEERIUMI SEISUND. ÜLESTÕUSUD PROVINTSIDES.

Hadrianus. Bürokraatliku süsteemi aeng.

hadrianus.jpg (19079 bytes) Peale Traianust valitses tema sugulane Hadrianus (a. 117 - 138 u.a.j.). Ta loobus peaaegu kõigist Traianuse poolt partlastelt vallutatud aladest.

Määratu riigi kaitsemiseks oli vaja kogu impeeriumi jõudude väga tugevat pingutust. Selleks polnud ta enam suuteline. Hadrianus asus rahuliku poliitika teele, püüdes ainult kindlustada ja säilitada impeeriumi olemasolevaid piire.

Hadrianuse ajal arenes bürokraatlik (ametnike) valitsemissüsteem. See süsteem hakkas kujunema juba esimeste imperaatorite ajal. Määratu suure impeeriumi valitsemiseks ei sobinud vanad vabariiklikud organid üldse mitte. Muutus vajalikuks alaline ametnikeaparaat.

  Valitavate ametikohtade ja senati endagi tähtsus langes Hadrianuse ajal tugevasti. Tähtsaimatele riiklikele ametikohtadele määras Hadrianus juriidilise haridusega isikuid, samuti neid, kes olid kaua teeninud imperaatorlikes kantseleides või armees.