V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
IMPEERIUMI SEISUND. ÜLESTÕUSUD PROVINTSIDES.

Traianus.

98. a. astus imperaatori troonile üks impeeriumi silmapaistvamaid väejuhte Traianus. Ta oli pärit Hispaaniast. Uus imperaator pööras suurt tähelepanu Itaalia põllunduse tõstmisele, mis I sajandi lõpuks oli jõudnud täieliku languseni. Väikepõllundus oli hakanud kaduma juba vabariigi aegu, nüüd aga olid rikaste suurmõisad ta peaaegu täielikult neelanud. "Latifundiumid (suurmõisad) hukutasid Itaalia", kirjutas rooma kirjanik Plinius I sajandil u.a.j. Seesama nähtus toimus ka provintsides. Nero ajal näiteks kuulus kuuele isikule pool kogu Aafrika provintsi maa- alast.

Võitlemiseks Itaalia põllunduse languse vastu andis Traianus puudustkannatavaile maapidajaile laenu maa ostmiseks ja majapidamise parandamiseks. Nende võlgade protsendid läksid vaeste vanemate laste ja orbude kasvatamiseks. 

traianus.jpg (17297 bytes)

Traianus andis samuti seaduse, mille põhjal senaatorid pidid vähemalt ühe kolmandiku oma varandusest mahutama Itaalia põllundusse. Kuid selle seaduse tulemuseks oli siiski ainult latifundiumide edasine areng väikeste põllupidamiste arvel. Midagi ei andnud ka riiklik heategevus; madalamate klasside seisund aina halvenes.