V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)
IMPEERIUMI SEISUND. ÜLESTÕUSUD PROVINTSIDES.

Välispoliitika.

Traianus pidas kaks verist sõda daakide suguharuga, kes elas praeguse Rumeenia kohal. Daakia muudeti Rooma provintsiks ja asustati rooma kolonistidega. Daakia sõja mitmesugused stseenid on kujutatud sambal, mis on püstitstud Traianuse poolt Roomas. See sammas on säilinud tänini.

Oma elu lõpul võttis Traianus ette suure sõjaretke Partia riigi vastu, kus ta vallutas rea maa- alasid. Kuid samal ajal puhkes Rooma sõjavägede tagalas Mesopotamias ülestõus. See takistas edasitungi ja sundis Traianust tagasi pöörduma. Ta suri teel Rooma (117. a. u.a.j.).

Traianuse ajal saavutas Rooma impeerium oma välise võimsuse tipu.