V. ROOMA IMPEERIUM I JA II SAJANDIL u.a.j.
(Printsipaat)

IMPEERIUMI SEISUND. ÜLESTÕUSUD PROVINTSIDES.


Juutide ülestõus.

Hadrianuse ajal, 132. a. toimus uus juutide ülestõus. Selle eesotsas seisis Simon, hüüdnimega Bar- Kochba ("Tähe poeg"). Juutide vabastusvõitlus kestis kolm aastat, enne kui suurematel Rooma jõududel õnnestus purustada juutide sõjavägi ja lämmatada ülestõus. Juudamaa laastati täiesti paljaks. Kümned tuhanded juudid tapeti või müüdi orjusse, Jeruusalema linn lõhuti lõplikult ja ta asemele ehitati uus linn.

Ülestõusude lämmatamise, provintside rõhumise ja bürokratismi arendamisega riigi sisemuses püüdsid imperaatorid kindlustada Rooma riiki.