ROOMA AJALOO VARANE PERIOOD.
MUISTSE ITAALIA LOODUS JA RAHVASTIK.

Itaalia loodus ja rahvastik.

Kreekast lääne pool, kitsal ja pikal, kaugel merre küünival Apenniini poolsaarel asub Itaalia. Itaaliast lõuna ja lääne pool asetsevad kolm suurt saart: Sitsiilia, Sardiinia ja Korsika. Väikesi saari on Itaalia ümber vähe. Apenniini poolsaare idarannik on ebasobiv laevasõiduks: siin pole peaaegu üldse lahtesid laevade peatuspaikadeks, rannik on kas järsk või üle külvatud liivaleedetega. Läänerannik on sobivam: kaldad on rohkem lauskjad ja moodustavad mõningaid häid lahtesid.

Itaalia pinnas on viljakam kui Kreeka pinnas. Ka Itaalia on samuti küllalt mägine maa (põhjast lõunasse lõhestab teda Apenniini mäeahelik), kuid ta mäed on vähem järsud ja lähevad paljudes kohtades üle avaraiks viljakaiks tasandikeks (Kampaania, Latium). Seetõttu on põllundustingimused Itaalias palju soodsamad kui Kreekas. Kõrgetel mäenõlvadel ja orgudes asuvad ülihead karjamaad. Kliima on Itaalias hea, niiskem ja jahedam kui Kreekas, jõed Po ja Tiber on veerikkad. Itaalia on viljakas ja metsarikas maa.

Apenniini poolsaarel elas palju suguharusid. Põhjas, Po jõe orus, elasid mitmesugused gallide suguharud. Neist lõuna pool, poolsaare lääneosas, asus Etruuria. Etruskid elasid üksikute linn- kogukondadena. Nad kaubitsesid Lõuna- Itaalia ja Sitsiilia kreeklastega ning Kartaago linnaga Põhja- Aafrikas. Etruskid tegelesid mereröövimise ja riisumisega.
Etruskid saavutasid võrdlemisi kõrge kultuurilise taseme.On säilinud nende rikkalikult kaunistatud hauakambreid, linnamüüride jäänuseid, kunstiteoseid: hõbe- ja pronksnõusid, maalitud vaase, ehteid, kujusid. Etruskidel oli oma kiri, kusjuures kasutati kreeka tähestikku.

Kuid etruskide keel on meile tundmatu. Seepärast võivad õpetlased küll lugeda etruski pealkirju, kuid siiani ei mõista nad veel nende tähendust. Etruskid olid Itaalia vanim kultuurrahvas. Etruskidest ida ja lõuna pool, võttes oma alla kogu Kesk- ja osalt ka Lõuna- Itaalia, elasid rohkearvulised itaalikute suguharud. Latiumis, Tiberi alamjooksul elasid latiinid. hauakamb.jpg (73548 bytes)
Veel rohkem lõuna pool, Samniumi maakonnas ja Kampaania rannikul, elas suur itaalikute suguharu samniidid.

Idapoolsed itaalikud elasid mägedes ja Aadria mere rannikul. Need olid mahajäänud suguharud, kelledel säilis kaua sugukondlik kord ja peaaegu üldse polnud linnu.

Läänepoolsed itaalikud - ladinlased ja Kampaania samniitlased olid kultuursemad suguharud. Nad elasid Türreeni mere läheduses, mille rannikul tekkis varakult kaubandus. Juba muistsel ajal olid tekkinud siin väikesed linnad. Latiumis näiteks oli mitukümmend väikest linn- kogukonda, mis olid ühinenud liiduks. Itaalia lõunaosas elasid kreeka kolonistid.