JULIUS CAESAR.
6.

Caesari surm.

Paljud vabariiklased leppisid seisukorraga, kuid mitte kõik. Nad asutasid vandeseltsi, et Caesarit surmata ja seega vabariiki päästa. Kui Caesar kord senatisse läks, kogunesid vandeseltslased ta istme lähedusse ja lõid ta odadega surnuks (44. a. e. Kr.) Caesarit olla küll hoiatatud, kuid ta vastanud, et keegi ei suuda oma saatuse eest põgeneda. Caesari surm vabariiki ei päästnud: algasid uued kodusõjad, mis lõppesid Octavianuse võimulepääsemisega (31.a. e. Kr.).

1. Miks rikastusid pärast Puunia sõdu nobiilid, aga väiketalunikud muutusid kodutuks rahvamassiks?
2. Miks ei pääsenud vaesemad kodanikud Roomas riigiameteisse?
3. Kuidas tekkis Roomas töötu rahvakiht?
4. Kuidas hankisid suurnikud endale rahva poolehoidu valimistel?
5. Miks oli kodutu rahvahulga tekkimine riigile hädaohtlik?
6. Kes nõudsid uuendusi vaeste huvides ja missuguse tagajärjega?
7. Missugused erakonnad tekkisid Roomas?
8. Miks tekkisid nende vahel tülid?
9. Kuidas püüdis Caesar võita rahva poolehoidu?
10. Missuguseid ameteid pidas Caesar?
11. Millised maad vallutas Caesar?
12. Kes muutus kadedaks Caesari võimule?
13. Kuhu kutsus senat Caesari? Kas ta läks ja kuidas?
14. Millisele võimule õnnestus Caesaril jõuda?
15. Kuidas korraldas Caesar elu Rooma riigis?
16. Missugune kalender on meil praegu tarvitusel? (Kui sa ei tea, siis küsi!) Mille poolest erineb ta Juuliuse kalendrist?
17. Kas väärib Rooma Caesari ajal veel vabariigi nime?
18. Miks tapeti Caesar, kelle poolt ja millal?