JULIUS CAESAR.
3.

Erkonnad Roomas.

Mõned rahvatribuunid püüdsid ka kodutule rahvale riigi kulul maad muretseda, aga suurema tulemusteta. Tööta ja koduta rahvahulk kasvas aina suuremaks. Auahned suurnikud ja väepealikud püüdsid maksku, mis maksab rahva etteotsa pääseda. Algasid sisemised võitlused. Koduta rahvas asutas rahvaerakonna, suurnikud aga senatierakonna, sest senati liikmeks olid peaasjalikult suurnikud. Sisemised võitlused arenesid lausa kodusõjaks, milles väga paljud kodanikud oma elu kaotasid Viimaks pääses rahvaerakonna juhiks noor ja andekas Julius Caesar, kes kodusõjad lõpetas.