III. ORJAPIDAV ROOMA ( III- II SAJANDIL e. u.a.).
ROOMA RIIGIRENTNIKE JA LIIGKASUVÕTJATE RIKASTUMINE.

Kaubandus. Ratsurid.

Vahemere vallutamine viis rooma kaubanduse laialdasele arengule. Roomlased vedasid sisse palju kaupu, kuid välja vedasid vähe. Provintsidest toodi toredusesemeid: kalleid kangaid, kuld- ja hõbeesemeid, peeni veinisorte, elevandiluud, kunstipäraseid nõusid. Laiatarbekaupadest veeti sisse peamiselt vilja.
Rahalised rikkused olid Roomas peamiselt ratsurite seisuse kätes. Varemini nimetati "ratsureiks" esimese varandusliku klassi kõige rikkamaid mehi, kes teenisid ratsaväes. Kuid hiljem kaotas sõna "ratsur" oma
kaubalaev.jpg (52623 bytes)
esialgse tähenduse. "Ratsureiks" hakati nimetama rikkaid inimesi, suurte rahakapitalide omanikke, sõltumatult nende teenimisest ratsaväes. Ratsurite seisusse arvamiseks nõuti teatud kapitali.