VABARIIKLIK KORD.
PATRIISIDE JA PLEBEIDE VÕITLUS.
2.

Seisused. Nende võitlus. Rahvatribuun.

Peale patriitside oli Roomas palju teisi kodanikke. Need olid hiljemini sisse rännanud ja neid hakati nimetama plebeideks. Nad olid isiklikult vabad ja võisid maid omandada, kuid jäid ilma poliitilistest õigustest. Plebeisid ei valitud üldse ametnikeks. Sellest hoolimata pidid nad kandma kõiki kohustusi.

Roomlased sõdisid sageli. Sõtta pidid minema peale patriitside ka plebeid, kuigi nad olid oma õigustes piiratud. Sõdades said tulu ainult patriitsid, sest võidetud maad läksid nende kasutusse. Pealegi ei suutnud plebeid, kes maad juurde ei saanud, kauakestvate sõdade tõttu olemasolevaidki maid korralikult harida. Nende seisukorda raskendasid tunduvalt ka kõrged maksud. Seepärast on arusaadav, miks plebeid sattusid viletsusse ja võlgadesse. Võlgade tõttu kaotas nii mõnigi plebei oma isikliku vabaduse ja sai teise orjaks. Et kirjutatud seadused puudusid ja kohtumõistmine oli patriitside käes, siis ei võinud kohus plebeidele küllaldaselt kaitset anda. Nii oli plebeidel küllalt põhjusi, et oma seisukorraga mitte rahul olla. Nad nõudsid uuendusi.