VABARIIKLIK KORD.
PATRIISIDE JA PLEBEIDE VÕITLUS.


KÜSIMUSED

1. Kuidas oli korraldatud Rooma vabariigi valitsemine?
2. Mispoolest erines Rooma vabariigi valitsuskorraldus Eesti omast?
3. Missugused olid konsuli ülesanded?
4. Kes valis konsuleid?
5. Kas võis iga Rooma elanik saada riigiametnikuks?
6. Missugused olid Rooma diktaatori võimupiirid?
7. Kunas valiti ta ning miks just siis?
8. Mispärast oli plebeide seisukord vabariigi algusaastail vilets?
9. Mida tegid plebeid endile õiguste muretsemiseks?
10. Miks pidid patriitsid teatavaid järelandmisi tegama?

11. Mis oli plebeide esimeseks saavutuseks?
12. Missugused ülesanded ja õigused olid rahvatribuunil?
13. Miks vajasid eriti plebeid seaduste kirjapanekut?
14. Kuidas kadus vahe patriitside ja plebeide vahel?