III. ORJAPIDAV ROOMA ( III- II SAJANDIL e. u.a.).
ROOMA ELU- OLU JA KULTUUR III JA II SAJANDIL e.u.a.

Toreduse areng.

Seoses muudatustega Itaalia majanduselus muutusid ka roomlaste eluviisid ja kombed. Endise elu lihtsus kadus pikkamisi. Rikkuste kuhjumise ja rooma ühiskonna ülemkihtide tutvumise tõttu idamaadega arenes üha enam luksus. Ta tungis kodusesse ellu, rõivastesse, avaldus ühiskondlikes ja era ehitistes, pidustustes. Veel III sajandi algul e.u.a. kõnelesid Roomast kojupöördunud Kartaago saadikud, et üks ja seesama hõbeserviis oli kogu senati kasutada, sest saadikud leidsid ta jällegi eest igast senaatori majast, kuhu neid külla kutsuti.
Nüüd aga ilmusid kõigisse rikastesse perekondadesse kaunid hõbeserviisid, peen mööbel ja brokaatvaibad. Rooma toodi kreeka veine ja Musta mere kalu. Varemate tagasihoidlike söömaaegade asemel korraldati nüüd toredaid pidusööke, milleks ei piisanud enam kodusest toidukeetmisest, vaid oli juba vaja kokki- spetsialiste. Pidude arv ja nende toredus kasvas iga aastakümnega. Gladiaatorite võitlused kõrvuti metsloomade tapmisega muutusid rooma masside lemmik- meelelahutusteks. II sajandist e.u.a. alates toodi selleks eriti metsloomi Aafrikast.