II. ORJAPIDAV ROOMA ( III- II SAJANDIL e. u.a.).
ROOMA ELU- OLU JA KULTUUR III JA II SAJANDIL e.u.a.

Kreeka kultuuri mõju.

II sajandil e.u.a. astusid roomlased vahetuisse suhetesse Kreekaga. Seepärast hakkas kreeka kultuuri mõju avalduma veelgi tugevamalt kui enne. Itaalias levis laialt kreeka keel. See oli hädavajalik rooma kaupmeestele ja rahandusinimestele, kel oli alatisi suhteid Idamaadega. Kreeka keele tundmine muutus vajalikuks ka igale suursugusele roomlasele, kes tahtis olla haritud inimene, sest selleks ajaks leiab laia levikut kreeka kirjandus. Rikastesse rooma majadesse tekivad kreeklasist õpetajad, sageli orjad, kellede kätte antakse laste kasvatamine.