LÄÄNE- ROOMA RIIGI LANGEMINE.
KÜSIMUSED

1. Missugused olid germaanlaste majandusalad Augustuse ajal?
2. Kuidas korraldasid germaanlased maakasutamist külakonna liikmete vahel?|
3. Miks jäi germaanlastele maa kitsaks?
4. Kuhu hakkasid nad tungima?
5. Mida tegid roomlased germaanlaste sissetungi pidurdamiseks?
6. Missuguseks kaheks riigiks jagunes Rooma riik?
7. Kelle survel hakkasid germaanlased jõuliselt peale tungima?
8. Millal ilmusid hunnid Euroopasse?
9. Joonista rahvasterändamise kaardivisand! Märgi seal erivärviliste nooltega mitmesuguste rahvaste rännuteed! Kirjuta juurde nende nimed!
10. Kes tõukas troonilt viimase Rooma keisri ja millal?
11. Loenda sisemisi ja väliseid põhjusi, miks langes Rooma riik?
12. Kuidas säilis roomlaste kultuur?
13. Mida õppisid germaanlased roomlastelt?